Skip to main content

ผึ้งจ๋า


PKRU
Enrollment is Closed

แนะนำรายวิชา

แนะนำรายวิชา วัตถุประสงค์รายวิชา และเกณฑ์การวัดผล

พูดคุยทักทาย ทำความรู้จักเพื่อนร่วมเรียน (Discussion)

บทที่ 1:  การจัดการธุรกิจและบริการร้านกาแฟ

1.1 การวิเคราะห์และวางแผนกำหนดต้นทุนภายในร้าน

1.2 การจัดเตรียมพื้นที่บริการภายในร้านกาแฟให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ

1.3 การปฏิบัติงานหน้าเคาน์เตอร์บริการ

1.4 การทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชงและปรุงเครื่องดื่ม 

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 2: การให้บริการและพัฒนาเครื่องดื่มจากกาแฟ

2.1 การชงและปรุงเมนูเครื่องดื่มกาแฟด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่

2.2 การสร้างโฟมนมสำหรับปรุงแต่งเครื่องดื่ม

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบหลังบทเรียน

Final Exam: วัดผลประมวลความรู้

Final Exam: วัดผลประมวลความรู้