Skip to main content

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla


PKRU

Joomla คือ CMS ฟรี ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการทำเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป แบบมีระบบหลังบ้าน (Backend) ทำเว็บได้ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม มีออปชั่นการทำงานหลากหลาย มีคำสั่งที่พัฒนาต่อได้ ทั้งการทำเว็บไซต์ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง แบบ SME และการทำเว็บองค์กร เว็บหน่วยงานรัฐ ขนาดใหญ่ Joomla ก็สามารถรองรับได้

ปัจจุบัน (2565) Joomla พัฒนาสู่ยุคใหม่ เวอร์ชั่น 4
เพื่อการทำเว็บสมัยใหม่ มากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น รวดเร็วมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถด้าน SEO มากขึ้น

 

 

Enroll