Skip to main content

ห้องเรียนหฤหรรษ์ด้วยสอนเสวนา | Transform your Class with Dialogic Teaching


SRU

สร้างบรรยากาศห้องเรียนปลอดภัยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนของตัวเอง

 

 

Enroll