Skip to main content

การแต่งตัวเลิศ ใช่ว่าจะง่าย


SU

คำอธิบายรายวิชา

ในรายวิชานี้เราจะสอนเรื่องการแต่งตัว หรือการออกแบบเครื่องแต่งกาย ใช้ในการสร้างอาชีพ โดยเริ่มต้นการศึกษา เกี่ยวกับการแต่งกายการใช้ผ้า

 

Enroll